2003

Two and a Half Men
7.1

Two and a Half Men

Sep. 22, 2003

Two and a Half Men

Charlie Harper (Charlie Sheen) je pisac i kompozitor džinglova za reklame koji živi sam, životom tinejdžera. Njegovog brata Alana supruga ...